Eigenaarswijziging

Dummytekst

Officieel

Een officiële eigenaarswijziging is enkel mogelijk aan de hand van het originele stamboekdocument (paspoort) van het paard of de pony.

Voor paarden of pony’s met een paspoort moeten de gegevens ingevuld worden op de voorziene bladzijden. Op welke bladzijden dit zich bevindt, hangt af van de aard van het paspoort. Om de registratie te doen van een eigenaarswijziging, is het nodig om eerst de nodige gegevens in te vullen in de voorziene kolommen.

Het correct ingevulde paspoort dient dan verstuurd te worden aan het secretariaat B.W.P. Waversebaan 99 te 3050 Oud-Heverlee. Na ontvangst van het paspoort zal het secretariaat de wijziging registreren, de nodige stempels plaatsen en het aangepaste paspoort opsturen aan de nieuwe eigenaar.

Wat als de afstand doende eigenaar niet getekend heeft?

Het belang ervan kan inderdaad genuanceerd worden, zeker voor de situaties waar de afstand doende eigenaar slechts één persoon betreft. Omwille van het principe dat het papier het paard volgt, komt het voor dat eigenaarswijzigingen uitgevoerd worden zonder handtekening. Dat geldt echter alleen in de gevallen waar het eigendom op naam staat van één enkel persoon. Bij meerdere eigenaars is deze eenvoudige procedure niet mogelijk. Dan is het noodzakelijk dat beide vorige eigenaars een duidelijk herkenbare handtekening hebben geplaatst. Enkel dan mag het secretariaat de wijziging doorvoeren.

Wat als de nieuwe eigenaar de papieren/het paspoort meegekregen heeft, maar de wijziging niet laat uitvoeren?

Deze situatie bestaat niet alleen bij wijziging van eigenaar. Soms is een paard reeds een hele tijd overleden zonder dat dit gemeld werd via terugzending van het originele stamboekdocument. Ook deze paarden/blijven op naam staan van de eigenaar.Maar inderdaad, er bestaat een tussenoplossing. Op eenvoudige vraag van de laatst bij ons gekende eigenaar, worden de paarden/pony’s van diens naam geschrapt, zonder dat de nieuwe eigenaar wordt toegewezen of de gewijzigde status wordt ingebracht.

Moet het lidmaatschap betaald zijn om een eigenaarswijzing te laten uitvoeren?

Het lidmaatschap dient niet noodzakelijk betaald te zijn om een eigenaarswijziging te laten doorvoeren. Voor leden is deze dienst wel gratis. Voor niet-leden kost een eigenaarswijziging € 34,25.

;