Blitz d'Elite en Valentina elitemerrie

24-02-2009

Tijdens het afgelopen BWP-ledenfeest werden 2 merries uit ons gewest gehuldigd voor het behalen van de status Elite.