Jonge fokkers Antwerpen van start

05-05-2010

22 maart was de intro-meeting. Sindsdien is er niet stilgezeten in het Antwerpse.