Over BWP

Geschiedenis

Het Belgisch Warmbloedpaard is uniek in Europa. Het stamboek is geboren uit de Landelijke Ruiterij die in 1937 in Boezinge werd gesticht door kanunnik De Mey. Toen al stelde men vast dat er een behoefte was om een geschikt sportpaard te fokken voor de landelijke ruiters. Het stamboek werd pas 20 jaar later, in 1955 opgericht onder de naam vzw Nationale Fokvereniging van het Landbouwrijpaard.

Voordien werden de eerste tornooien gereden met gewone trekpaarden omdat het in België tot 1954 verboden was om landbouwrijpaarden te fokken waarmee ook in het weekend werd gereden. Door het opdoeken van het verbod werd de weg vrijgemaakt voor een echt recreatiepaard. De naam landbouwrijpaard verdween en werd vervangen door Belgisch Warmbloed Paard. Vandaag wereldwijd gekend als BWP.

De eerste BWP-fokkers moesten van nul beginnen, er was geen traditie in het fokken van een typisch warmbloed rijpaard en misschien ligt hierin ook de sleutel van het grote succes van BWP. Over de grenzen heen werd immers gezocht naar de beste genen om tot een superieur sportpaard te komen. Men probeerde het in Gelderland, daarna in Normandië en Hannover. Uit Hannover haalden de gebroeders Deuss eerst Flügel, later Lugano. Marcel Van Dijck importeerde de 3-jarige Holsteiner-hengst Codex.

Deze smeltkroes van de belangrijkste Europese bloedlijnen met een bestand van amper een paar 1000 fokmerries staat nu al decennia lang garant voor paarden waar ruiters van dromen. In het bestaan van de World Breeding Federation for Sporthorses was BWP nooit weg te denken uit de eerste gelederen van het klassement.

Uit de BWP-lijnen zijn veel wereldpaarden geboren die de faam van het Belgische Warmbloed Paard steeds weer hebben bevestigd op de grootste internationale tornooien. Ook lang na hun competitieleven blijven deze toppers hun genen doorgeven aan nieuwe generaties BWP’ers.

Hoewel het Belgisch Warmbloed Paard het kleinste is van de grote stamboeken, staat het de laatste jaren steevast gerangschikt binnen de top 5 van de wereld.  BWP-paarden vind je in alle disciplines van de paardensport. Vooral de eigen en door BWP goedgekeurde hengsten doen het uitzonderlijk goed op de internationale sportscène. In de springdiscipline overtreffen de BWP-dekhengsten in de topsport de vaderdieren van alle andere stamboeken.

Organigram

Vrijwilliger

Wet op de vrijwilliger

Op 1 augustus ’06 trad de nieuwe wet op het statuut van de vrijwilliger in werking. Deze wet is er gekomen met het oog op een betere bescherming van de vrijwilliger. Dit verplicht BWP om de vrijwilligers op de hoogte te stellen van een aantal zaken. Deze informatieplicht dient zowel op nationaal, provinciaal als lokaal niveau te gebeuren. Daarnaast moet ze zich richten tot alle vrijwilligers, zowel zij die aangesloten zijn bij BWP vzw, als de occasionele vrijwilligers (losse medewerkers, personen die een handje toesteken,…).

De nodige informatie is in de informatienota te vinden. Er kan daarnaar een link gelegd worden van op de website van de regionale afdelingen. De bestuursleden op de verschillende niveaus kunnen zo gemakkelijk de nota raadplegen.  De informatienota kan je hier downloaden.

De ingang van de nieuwe wet heeft geleid tot de nodige aanpassingen aan de verzekeringspolissen van BWP vzw. In de polis, die onder andere de burgerlijke aansprakelijkheid bevat, werd expliciet opgenomen dat de door de wetgever gewenste waarborg eveneens slaat op de vrijwilligers.

Samengevat

  • BWP bestuursleden zijn vrijwilliger. Zij weten waar de organisatienota te vinden is. Er wordt geadviseerd om deze samen met het bestuur te lezen. Op die manier kunnen de andere categorieën van vrijwilligers op de hoogte gebracht worden van de werking in BWP en de opvolging die gegeven werd aan de voorschriften in de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers van 3 juli 2005.
  • Er kan gemakkelijk een link gelegd worden tussen de websites van de regionale afdelingen en de organisatienota op de website van BWP vzw. Vrijwilligers die op regionaal niveau meewerken kunnen daar dan naar verwezen worden.
  • BWP-nationaal brengt alle andere praktische zaken rond de wet van het statuut op de vrijwilliger in orde. De regionale bestuursorganen hoeven dus geen extra inspanningen te doen.

Bij vragen: bel 016/47.99.80 of  info@bwp.be

;