Wegwijzer

Lid worden van BWP

Voor welke zaken is het lidmaatschap noodzakelijk?  

Er zijn twee situaties waarvoor het nodig is om lid te zijn: het registreren van een veulen en het kunnen deelnemen aan de activiteiten die behoren tot het nationale activiteiten programma voor paarden en pony’s BWP. Om deel te kunnen nemen aan de prijskampen moet het lidgeld uiterlijk bij de aanvang ervan betaald worden.Daarnaast zijn er een aantal ledenvoordelen en diensten die beterkoop en soms zelfs gratis geleverd worden voor wie zijn lidgeld betaalde. Het abonnement op EquiTime is inbegrepen in het lidmaatschap.

B-Lidmaatschap  

Dit lidmaatschap is noodzakelijk voor deelname aan de prijskampen, inschrijving van de veulens, wijzigingen van eigendom voor het stamboek,…

Wat is het B-Lidmaatschap?Iemand die paarden op naam heeft en op een adres woont waar een ander persoon het lidmaatschap op naam heeft, dient B-lid te zijn.

Het B-Lidmaatschap komt in 2021 op € 30,50.

Om lid te worden van in het begin van het jaar  

Het lidmaatschap loopt van januari tot januari. Wie lid is krijgt aan het einde van het jaar een uitnodiging om zijn lidmaatschap te verlengen. Wie geen uitnodigingsbrief ontvangt, kan zijn lidmaatschap 2021 voldoen door het bedrag van € 86,75 over te schrijven op de rekening 736-4036848-63 van B.W.P.

Lid worden vanuit het buitenland (Europa)  

Betalingen vanuit het buitenland worden best gedaan via een internationale overschrijving waarbij gebruik gemaakt wordt van het IBAN nummer, BE40 736403684863, en de BIC (swift) code, KREDBEBB. Lidmaatschap vanuit het buitenland kost in 2021 € 99,75.

Labels voor merries

 1. SITUERING

De fokkersvereniging “Belgian Wamblood BWP” stelt zich het fokken van een paard tot doel dat beantwoordt aan de veelzijdigheid van de ruiterij. Een zorgvuldig selectieprogramma vormt daarin de basis.

Prestatie, een functioneel exterieur en een goede gezondheid zijn belangrijke eigenschappen voor de fokdieren. Merries die aan één of meerdere van deze eigenschappen voldoen, kunnen zich met de overeenkomende labels of het elitepredikaat onderscheiden.

Het beleid van de fokvereniging gelooft dat deze aanpak een duidelijk signaal naar de fokkers toe is. Met een positieve maatregel wordt hij gestimuleerd om zorgzaam te zoeken naar goede fokdieren.  

Om de merries te honoreren die drager zijn van belangrijk eigenschappen voor de fokkerij, werden de labels “Exterieur”, “Prestatie” “Gezondheid” ingesteld. De merries die de drie labels behalen ontvangen het predikaat en mogen “Elitemerrie” genoemd worden.  

 1. Het exterieurlabel (E)

2.1. Inleiding

Met het E-label worden de merries onderscheiden die een correct exterieur hebben dat als volgt omschreven wordt :

- evenwichtige gebouwd zijn (een goede verhouding tussen de voor,- midden- en achterhand).

- Beschikken over een edel hoofd; een lange naar voor gerichte hals met voldoende halsaanzetting; een lange schuine schouder; een schoft die vloeiend overgaat van hals naar rug; een ruime rug met sterk gespierde lendenen en een goedgevormde diepgebroekte achterhand.

- Voorzien zijn van een stevig gebouwd onderstel met sterke droge benen, krachtige gewrichten en met voldoende grote voeten.

- beschikken over energieke, veerkrachtige en ruimgrijpende gangen.  

2.2. Procedure

Het exterieurlabel wordt toegekend op de prijskampen.  

2.3. Toekenningsvoorwaarden

Het exterieurlabel wordt toegekend aan de merries die aan volgende voorwaarden voldoen :

1 In het stamboek BWP ingeschreven zijn.

2 Drie geregistreerde generaties voorouders hebben.

3 in de leeftijd van drie tot en met vijftien jaar;

4 Op de provinciale prijskamp wordt E-label toegekend bij een score van min 72/100. Er mag op geen v an de 5 onderdelen minder dan 14/20 behaald worden.  

2.4. Vermelding

Het behaald hebben van het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort.

Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.

3.Het prestatielabel (p)

Het P-label wordt toegekend aan de merries die de noodzakelijke prestaties in de sport behaalden in het springen, de dressuur of de veelzijdigheid.  

3.1. Prestaties optie springen

3.1.1. Eigen prestaties

° Binnen LRV :

Ofwel als zesjarige bij de 50% besten zijn op het nationaal kampioenschap van de wedstrijden jonge paarden ;

ofwel in de springklasse midden, v óó r de leeftijd van 9 jaar, drie foutloze parcoursen hebben in vijf op elkaar volgende tornooien van één tornooiseizoen;

ofwel , in de springklasse zwaar, tijdens één van de eerste drie tornooiseizoenen waarin aangetreden wordt in deze klasse, in vijf op elkaar volgende tornooien van een seizoen, drie foutloze parcoursen hebben.

° In de intracommunautaire cyclus van de Belgische ruitersportfederatie (beker van België – klassieke cyclus) en “challenge”:

Op de leeftijd van zes of zeven jaar, na optelling van de resultaten van de 5 beste basisomlopen en na rangschikking volgens het stijgend aantal punten, geklasseerd zijn bij de eerste helft.

° Tijdens het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden – Gesves op zesjarige leeftijd in de tweede kwalificatie ronde geraken.

° Resultaten binnen VLP organisaties : v óó r de leeftijd van 9 jaar

Tijdens één van de eerste drie seizoenen waarin deelgenomen wordt aan de wedstrijden van niveau 1,20 –  1,25m, in 10 op mekaar volgende wedstrijden van 1 seizoen, 6 keer foutloos rondkomen.

° In andere officiële nationale wedstrijden: Resultaten behaald hebben vóór de leeftijd van 9 jaar op wedstrijden met parcours van minimum 1,35.

° Internationale prestaties: Na beoordeling door de commissie

3.1.2. Via de prestaties van de nakomelingen

Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het prestatielabel.  

3.2. Prestaties optie dressuur

3.2.1. Eigen prestaties

- OP 6 jaar

            A: Ofwel via LRV : Wedstrijd Jonge Paarden

Zich als zesjarige in de OPEN klasse klasseren bij de 30% besten op de nationale wedstrijd jonge paarden

            B: Ofwel via de KBRSF

- FEI proeven Jonge paarden: 3 maal een score van minimum 70% behalen

- Provinciale wedstrijden Jonge Paarden VLP:  3 maal een score van minimum 70% behalen

- NA 6 jaar

            A: Ofwel via LRV :

In één van de eerste twee seizoenen dat de merrie aantreedt in de klasse Zwaar 2, in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn.

In één van de eerste twee seizoenen dat de merrie aantreedt in de klasse ZZ, in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn.

            B: Ofwel via de KBRSF of via organisaties erkend door FEI (*) 5 uitslagen in een tijdspanne van 2 jaar kunnen voorleggen op niveau :

- Niveau 4 (4.1 tot 4.3) = 64%

- Prix St Georges = 64%

- Intermediaire I = 64%

- Intermediaire II = 62%

- GP of GPS = 62%

                (*) Er kan per dag aan verschillende wedstrijden deelgenomen worden.

 

3.2.2. Eigen prestaties

Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het prestatielabel.  

3.3. Prestaties optie veelzijdigheid

3.3.1. Eigen prestaties

Voor de optie veelzijdigheid zijn er geen omschreven te behalen resultaten.

3.3.2. Via de prestaties van de nakomelingen

Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het prestatielabel.

 

3.4. Procedure

3.4.1. Eigen prestaties

° LRV prestaties springen en dressuur: de eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan het secretariaat BWP. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is dienen het schrijven te vergezellen. Na controle wordt het label toegekend.

° Jonge paarden LRV - Klassieke Cyclus of Challenge – B.K. Jonge paarden Gesves: het secretariaat BWP zal het label automatisch toekennen aan de merries die de norm behalen.

° Aanvragen tot het bekomen van het P-label via prestaties VLP moeten gericht worden aan het secretariaat BWP. Van daaruit wordt contact opgenomen met het secretariaat VLP dat de controles doet.

° Voor de optie springen, op basis van de resultaten behaald vóór de leeftijd van 9 jaar in officiële nationale wedstrijden: de prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen de aanvraag te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de Stamboekcommissie die over de toekenning beslist.

° Voor de optie veelzijdigheid moet de eigenaar zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan het secretariaat BWP. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen deze te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de Stamboekcommissie die over de toekenning beslist.

° “Internationale prestaties” voor het springen, “bijzondere nationale en internationale prestaties” voor de dressuur en “prestaties” voor de veelzijdigheid : de eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan het secretariaat BWP. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen het schrijven te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de betreffende commissie die beslist over de toekenning.

3.4.2. Via de prestaties van de nakomelingen

De eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan het secretariaat BWP. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen het schrijven te vergezellen.

De stamboekcommissie BWP beoordeelt de internationale prestaties in het springen die de aanvraag vergezellen tot het toekennen van het predikaat op deze basis.

De stamboekcommissie beslist over het al of niet toekennen van het P-label op basis van resultaten behaald in de veelzijdigheid.

 

3.5. Vermelding

Het behaald hebben van het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort.

Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.  

 1. Het gezondheidslabel (g)

Merries die voldoen aan de vereisten die gesteld zijn op gezondheidsvlak krijgen het G-label.

 

4.1. Procedure

De BWP geregistreerde merries kunnen vanaf 1 april van het jaar dat ze twee jaar worden, aangeboden worden voor het behalen van het gezondheidslabel.

Fokkers die geïnteresseerd zijn om hun merrie te laten onderzoeken, sturen een mail naar info@bwp.be met de gegevens (naam + UELN-nr) van de merrie. Daarna krijgen zij een factuur. Na ontvangst van de betaling worden de benodigde formulieren ( info + protocol ) toegezonden. De fokker kan een dierenarts kiezen om het onderzoek uit te voeren.

Aan de hand van het protocol en het stamboekdocument kan de dierenarts de gegevens van de merrie en haar chipnummer controleren. De dierenarts vermeldt hierop ook zijn gegevens en de datum van het onderzoek.

De kosten van het onderzoek moeten rechtstreeks betaald worden aan de dierenarts.

 Het protocol moet samen met de röntgenbeelden in DICOM formaat (!) bezorgd worden aan het secretariaat BWP, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee.

Zodra er een tiental protocols binnen zijn, worden ze ter beoordeling voorgelegd aan de commissie. Die spreekt een gunstig of ongunstig advies uit.

 

4.2. Onderzoek

Het betreft een radiografisch onderzoek.

Radiografieën van de voorvoeten, kogels, spronggewrichten en knieën worden er genomen en geëvalueerd.

 

4.3. Commissie

Leden van de commissie : Dr. Kelchtermans, Prof. Dr. Pille, Dr. Van den Berghe, Dr. Vanvuchelen.

 

4.4. Toekenning

Op basis van het advies wordt het G-label al of niet toegekend.

 

4.5. Vermelding

Het behaald hebben van het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort.

Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.  

 

 1. Het elitepredikaat

5.1. Toekenning

De merries die de drie labels behalen en een veulen gegeven hebben, krijgen automatisch het elitepredikaat en zijn de Elitemerries van het stamboek.

 

5.2.. Toekenning onder voorbehoud

Zolang de merrie geen veulen gegeven heeft, wordt het elitepredikaat onder voorbehoud toegekend.

 

5.2. Vermelding

Het behaald hebben van het predikaat wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort.

Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.

Hengsten: criteria elitehengsten en ambassadeurs

 

LABELS VOOR DE DEKHENGSTEN  

 1. Predikaat “AMBASSADEUR” (BWP gekeurd of BWP geboren) :  

De dekhengst moet ofwel zelf in een finale van de Wereldruiterspelen of Olympische Spelen gelopen hebben, ofwel één van zijn producten. Ofwel zelf in de top tien van de maandelijkse rankings van de WBFSH geplaatst zijn.

Een andere mogelijkheid is: minimum 5 producten hebben in de lijst met de internationaal presterende paarden van de WBFSH en in de top 100 staan van de lijst van de dekhengsten. 

 1. Elitelabel

= G-label en E-label via goedkeuring BWP. Als ze dan presteren komt er het derde label (= P-label) erbij en worden ze ELITE. 

Te behalen resultaten voor het P-label:

  Springen:

- als 7-jarige bij de tien eersten zijn in de ranking die opgemaakt wordt op basis van de vijf beste omlopen van de deelnemende paarden aan de Cyclus

- als 7-jarige bij de tien eerste zijn in het kampioenschap van België

- als 8-jarige of ouder binnen een periode van 2 jaar vijf maal bij de 25% beste geklasseerd zijn in 1.45m wedstrijden.

 

Dressuur:

Omdat het niveau van de dressuurwedstrijden verschillend is van land tot land wordt er gekeken waar de prestaties behaald zijn:

  - prestaties geleverd in A-landen (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Engeland, Denemarken, USA en Zweden):

    * als 7-jarige moeten ze een minimumscore van 66% behaald hebben in Prix St. Georges

    * als 7- of 8-jarige moeten ze een minimumscore van 66% behaald hebben in Intermediair (I – II A-B)

    * als 9-jarige of ouder moeten ze een minimumscore van 66% behaald hebben in Grand Prix/Grand Prix Special

  - prestaties geleverd in B-landen (behoren niet tot de A-landen):

    * als 7-jarige moeten ze een minimumscore van 68% behaald hebben in Prix St. Georges

    * als 7- of 8-jarige moeten ze een minimumscore van 68% behaald hebben in Intermediair (I – II A-B)

    * als 9-jarige of ouder moeten ze een minimumscore van 68% behaald hebben in Grand Prix/Grand Prix Special

Het BWP-Promotiemateriaal

Hoe kan ik het BWP-promotiemateriaal bestellen?

BWP beschikt over een ruim assortiment aan promotiemateriaal, met onder meer tal van gadgets, textiel, paardenmateriaal en publicaties. Mogelijk is de shop momenteel niet online.

Als de shop niet online is, kan u eenvoudig bestellen door te bellen naar 016/47 99 80 of een e-mail te sturen naar info@bwp.be

Bent u BWP lid? Dan geniet u van een korting op ons promotiemateriaal.

Tarieven

1. Lidgeld 2021 België 86.75
  C-lidmaatschap (leden buitenlandse gewesten) 56.00
  B-lidmaatschap 30.50
  Lidgeld EquiTime LRV 62.25
  B-lidmaatschap enkel pony's 20.50
  Buitenland 99.75
2. Diensten exclusief voor leden    
2.1. Registratierechten    
Basisregistratie veulen Warmbloedpaard, inschrijfkost-paspoort hengsten Belgische stamboeken 122.00
  Warmbloedpaard, erkende dekhengst buitenland 152.75
  Pony, inschrijfkost-paspoort 35.75
  Erkende dekhengst niet BRp (niet van toepassing op CpB goedgekeurden) 51.00
Registratie jaar na geboorte Paarden 142.50
  Paarden, VRH 205.75
  Pony's 64.00
B-register Paard, dekadministratie 105.00
  Pony, dekadministratie B-register 61.25
2.2. Stamboekovergang    
Merries, op prijskamp Alle stamboeken 13.25
Merries, via consulent   30.50
Hengsten Tuigpaard, Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony 61.50
  Warmbloedpaard 462.00
2.3. Stamboekopname    
Merries op prijskamp Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony 25.50
  Warmbloedpaard, Tuigpaard 43.75
Merries via consulent   61.50
Hengsten Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony 92.50
Hengsten Warmbloedpaarden en volbloeden 462.00
2.4. Deelname activiteiten    
Waarborg merrieprijskampen   10.00
Keuring kandidaat-dekhengsten Warmbloedpaard Tweede fase - Kandidaten BWP identiteit 407.50
  Tweede fase - Kandidaten niet-BWP identiteit 509.25
  Kandidaten van 4 tem 8 jaar BWP identiteit 407.50
  Kandidaten van 4 tem 8 jaar niet-BWP identiteit 509.25
  Kandidaten BWP identiteit van 9 jaar en ouder 509.25
  Kandidaten niet-BWP identiteit van 9 jaar en ouder 509.25
  Advies voor inschrijving 203.75
  Derde fase in zelfde jaar 302.50
  Uitgestelde tweede fase 504.25
  Opmaak merrierapport moeder 61.00
Keuring kandidaat-dekhengsten Rijpony, Connemarapony Dartmoorpony Kandidaten met identiteit van het stamboek 51.00
  Kandidaten met een andere identiteit 76.50
  Bijzondere keuring 254.50
Keuring dekhengsten Activeringskosten 154.00
   
3. Andere tarieven en diensten    
Omzetting oude BWP document naar paspoort, leden   37.00
Omzetting oude BWP document naar paspoort voor leden, dossier <2010   24.75
Omzetting oude BWP document naar paspoort, niet-leden   61.50
Omzetting oude BWP document naar paspoort, niet-leden, dossier < 2010   43.25
Druk nieuw paspoort, leden   30.75
Druk nieuw paspoort, niet-leden   55.50
Paspoort voor niet-BWP paard, pony   61.50
Eigenaarwijziging voor niet-leden   34.50
Duplicaat paard, leden binnenland Paarden 154.00
     
Duplicaat paard, niet-leden, binnenland   240.00
     
Duplicaat paard buitenland   240.00
Duplicaat pony, binnenland Pony's 76.50
     
Duplicaat pony, niet-leden, binnenland   119.50
     
Duplicaat pony buitenland   119.50
     
Publicatie map, website dekhengsten warmbloedpaard   154.00
     
     
     
     
     
     
     
     
Gezondheidscontrole voor het G-label   61.50
Deelname als niet lid aan de wedstrijd BBRp   10.25
DNA onderzoek   55.50
DNA veulen en vader of moeder   112.00
DNA veulen en ouders   166.50
Aangetekende verzending paspoort   15.00
Mailings, per adres   0.37
Aanlevering informatie (juridische dossiers, ...)   184.75
Kosten stopgezet dossier   XXXXX
     
     
     
     
4. EquiTime 2021    
Vrij abonnement   59.50
Vrij abonnement buitenland   79.00

Het inschrijven van een veulen

A. Belgisch Warmbloedpaard:

 De veulens worden geregistreerd in Klasse I van fokkerijafdeling indien :
 • hun vader = een BWP gekeurde hengst of een hengst goedgekeurd in een rijpaardenstamboek lid is van de WBFSH ( www.wbfsh.com );
 • hun moeder = BWP merrie of een merrie uit een rijpaardenstamboek – lid in van de WBFSH ( www.wbfsh.com ) of een merrie geregistreerd in een volbloed, anglo-arabisch of draverstamboek van de EU of USA;
 • In de eerste drie generaties mogen enkel erkende paarden voorkomen;
 • Enkel mogelijk indien nog niet ingeschreven in een ander stamboek.

De veulens worden geregistreerd in de niet-fokkerijafdeling indien zij niet voldoen aan de criteria voor de fokkerijafdeling. Op het indentificatiedocument staan alle gekende en bewezen voorouders vermeld.

B. Belgische Rijpony:

Veulens kunnen ingeschreven worden indien :

De vader uit één van de onderstaande categorieën komen:

1. De BRp dekhengsten:

De lijst van de actieve BRp dekhengsten is terug te vinden op de BRp website

2. De voor het stamboek van de Belgische Rijpony erkende dekhengsten

3. De voor de Connemarapony België goedgekeurde of geïnspecteerde dekhengsten, indien de moeder geen Connemara pony is.

4. De voor de Dartmoor België goedgekeurde of geïnspecteerde dekhengsten, indien de moeder geen Dartmoor pony is.

De moeder wordt vermeld op het identiteitspapier indien :

1. Zij BRp is ingeschreven.

2. Zij een Connemara pony is, terwijl de vader dat NIET is.

3. Zij is een Welsh pony is , terwijl de vader dat NIET is.

4. Zij komt één van de, door de Belgische Rijpony erkende, ponystamboeken van de EG die opgesomd zijn in punt B.2.A. hierboven.

5. Zij komt uit de raszuivere fokkerijen van de New Forest pony of de Dartmoor pony.

Register van de veulens:

REGISTER VEULEN

 

COMBINATIES VADER X MOEDER

VB/HVB

BRp dekhengst of dekhengst uit erkend stamboek* die voldoet aan de zoötechnische voorwaarden**X

BRp moeder of moeder uit erkend stamboek*

REGISTER A

Dekhengst uit erkend stamboek* die niet voldoet aan de zoötechnische voorwaarden**X

BRp moeder of moeder uit erkend stamboek*

OF

BRp dekhengst of dekhengst uit erkend stamboek* die al dan niet voldoet aan de zoötechnische voorwaarden**

X

Moeder = rijpaard uit stamboek BWP of lid van WBFSH

REGISTER B***

Dekhengst = goedgekeurd in stamboek BWP of lid van de WBFSHX

BRp moeder of moeder uit erkend stamboek*

* (Erkend stamboek) : bijlage I

** (Zoötechnische voorwaarden) : bijlage II

*** (Register B ) : Tot de leeftijd van drie jaar is het ras van de vader bepalend en kunnen deze producten niet deelnemen aan

de BRp activiteiten.

 

Overgang merries uit register A

Merries uit het register A kunnen op driejarige leeftijd opgenomen in het stamboek of hulpstamboek na beoordeling

door de jury en indien zij voldoen aan criteria inzake de stokmaat ( 1.10m tem 1.48m )

 

Overgang merries uit het register B

Merries uit het register B kunnen op driejarige leeftijd opgenomen in het register A na beoordeling van de jury en indien zij voldoen aan criteria inzake de stokmaat ( 1.10m tem max. 1.47m ).

Definitieve registratie in het stamboek of hulpstamboek kan op de leeftijd van 6 jaar of ouder indien zij

voldoen aan criteria inzake de stokmaat ( 1.10m tem 1.48m ).

 

Deelname aan Bestgaande Rijpony door register A  en register B producten

Producten ( mannelijk en vrouwelijk ) die bij geboorte geregistreerd zijn in het register A of het register B kunnen deelnemen aan de Wedstrijd Bestgaande Rijpony indien zij voldoen aan criteria inzake de stokmaat ( 1.10m tem 1.48m ). De meting t.e.m. de leeftijd van 8 jaar is vereist.

 

Deelname hengstenkeuring

In eerste vier generaties van de voorouders mag “ paard “ voorkomen.  Indien er een hengst met 100% paardenbloed wordt aangemeld, dan moet deze voor de keuring een diergeneeskundig gunstig beoordeeld zijn op de faculteit Diergeneeskunde Merelbeke.

Deelname veulens register A aan veulenwedstrijden

Veulens uit het register A kunnen deelnemen aan de veulenwedstrijden. Afhankelijk van de stokmaat van de vader zullen de veulens uit register A ingedeeld worden bij de kleine en grote maat. Er wordt steeds gestart met de kleine maat. De jury beslist over eventuele wijzigingen.

Indien de moeder een rijpaardmerrie is, wordt het veulen uit register A altijd in de reeks grote maat geplaatst.

BIJLAGE I : Lijst erkende stamboeken

° België : Welsh sectie K, sBs afdeling pony

° Nederland : Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek / Verenigd Nederlands Welsh : sectie K.

° Duitsland : – Baden-Württemberg : Württemberger Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh : sectie K.

– Bayern, Verband der Kleinpferdzüchter Bayerns e.V. : Bayerisches Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

– Hessen, Verband der Ponyzüchter Hessen e.V. : Hessisches Reitpony  (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

-Niedersachsen :

 1. Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V. : Hannover Reitpony (Deutsches Reitpony ) / Welsh  sectie K.
 1. Pferdestammbuch Weser-Ems e.V. : Reitpony Weser-Ems (Deutsches Reitpony) / Welsh Montain: sectie K.
 1. Zuchtverband für Deutsche Pferde e.V. : Reitpony des ZfdP (Deutsche Reitpony) / Welsh sectie K.
 2. Mecklenburg-Vorpommern e.V. : Deutsches Reitpony / Welsh sectie K  / Lewitzer Pony

– Nordrhein-Westfalen :

 1. Rheinisches Pferdestammbuch e.V.: Reinisches Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K
 2. Westffälisches Stammbuch e.V.: Westfälisches Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

– Rheinland-Pfalz, Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar: Reitpony Rheinland-Pfalz-Saar Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

– Schleswig-Holstein, Pferdestammbuch Schleswig-Holstein – Hamburg:  Reitpony Schleswig-Holstein (Deutches Reitpony) / Welsh sectie K.

– Sachsen, Pferdezüchtverband Sachsen : Sachsischen Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

– Sachsen-Anhalt, Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt e.V. : Sachsen-Anhaltiner Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K.

– Thüringen, Verband Thüringer Pferdezüchter e.V. : Thüringer Reitpony (Deutsches Reitpony)  / Welsh sectie K.

° Frankrijk, Services des Haras, des Courses er de l’Equitation : Poney Français de Selle

° Verenigd Koninkrijk :

– National Pony Society

– Welsh Pony and Cob Society : sectie K

– De ponysectie van AES

° De raszuivere fokkerijen van het New Forest of de Dartmoor.

° De Welsh pony

° De Connemara pony

BIJLAGE II : Zoötechnische voorwaarden

– Vier gekende generaties voorouders hebben, te bewijzen met een officiëel stamboekdocument. Voor de dekhengsten uit het New Forest ponystamboek worden de begrippen F.H. (Forest Horse) en F.M. (Forest Mare) in de vierde generatie van de voorouders aanvaard;

– Bij de meting zonder ijzers, moet de minimum schofthoogte groter zijn dan 1,10m. De maximum toegelaten hoogte is  tot en met 1,47 m op 3-jarige leeftijd en tot en met 1,48m op oudere leeftijd.

– Op uitzondering van Arabische volbloeden, Engelse volbloeden of Klein Pferd, mag tot in de vierde generatie van de voorouders geen “paard” voorkomen.

Dekhengsten uit Duitsland met in hun pedigree het begrip “Klein Pferd”, zijn toegelaten indien dit “Klein Pferd” komt uit een kruising tussen een pony met een Engelse volbloed, met een Arabische volbloed of met een Angloarabier. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet de maat bepalend is, maar wel het begrip “paard” of “pony”.

– Een dekhengst zijn die géén 100% zuiver volbloed is: niet Arabisch, niet Engels of niet uit de combinatie. Volbloed is te verstaan als Arabisch, Engels of uit kruising van deze twee.Opmerking: dekhengsten met méér dan 59% volbloed moeten vier jaar zijn op het moment van gebruik.

C. Stamboek van de Connemara pony België:

D. Belgisch Tuigpaard:

Bij de registratie van de tuigpaardveulens worden de voorwaarden gehanteerd van het moederstamboek KWPN. Het registratieschema van de tuigpaarden vindt u op de KWPN site :

E. Belgische Dartmoor pony :

Bij de registratie van de dartmoorveulens worden de voorwaarden gehanteerd van het Engelse moederstamboek.

Het paspoort van mijn paard / pony

Een BWP-paspoort voor oudere paarden Voor B.W.P. paarden of pony’s die een groen stamboekpapier/identiteitsdocument hebben, of een rood papier zonder boekje, kan er een paspoort aangevraagd worden via het BWP-secretariaat. Het paspoort wordt afgeleverd na betaling van het verschuldigde bedrag en op voorwaarde dat het oude B.W.P. stamboekdocument/identiteitsformulier wordt ingeleverd.

 

De uitvoering van de wijziging van eigenaar Officieel Een officiële eigenaarswijziging is enkel mogelijk aan de hand van het originele stamboekdocument (paspoort) van het paard of de pony.

Voor paarden of pony’s met een paspoort moeten de gegevens ingevuld worden op de voorziene bladzijden. Op welke bladzijden dit zich bevindt, hangt af van de aard van het paspoort. Om de registratie te doen van een eigenaarswijziging, is het nodig om eerst de nodige gegevens in te vullen in de voorziene kolommen.

De correct ingevulde formulieren dienen dan verstuurd te worden aan het secretariaat BWP Waversebaan 99 te 3050 Oud-Heverlee. Na ontvangst van de documenten zal het secretariaat de wijziging registreren, de nodige stempels plaatsen en de aangepaste documenten opsturen aan de nieuwe eigenaar.

Wat als de afstand doende eigenaar niet getekend heeft? Het belang ervan kan inderdaad genuanceerd worden, zeker voor de situaties waar de afstand doende eigenaar slechts één persoon betreft. Omwille van het principe dat het papier het paard volgt, komt het voor dat eigenaarswijzigingen uitgevoerd worden zonder handtekening. Dat geldt echter alleen in de gevallen waar het eigendom op naam staat van één enkel persoon. Bij meerdere eigenaars is deze eenvoudige procedure niet mogelijk. Dan is het noodzakelijk dat beide vorige eigenaars een duidelijk herkenbare handtekening hebben geplaatst. Enkel dan mag het secretariaat de wijziging doorvoeren.

Wat als de nieuwe eigenaar de papieren/het paspoort meegekregen heeft, maar de wijziging niet laat uitvoeren? Deze situatie bestaat niet alleen bij wijziging van eigenaar. Soms is een paard reeds een hele tijd overleden zonder dat dit gemeld werd via terugzending van het originele stamboekdocument. Ook deze paarden/blijven op naam staan van de eigenaar.

Maar inderdaad, er bestaat een tussenoplossing. Op eenvoudige vraag van de laatst bij ons gekende eigenaar, worden de paarden/pony’s van diens naam geschrapt, zonder dat de nieuwe eigenaar wordt toegewezen of de gewijzigde status wordt ingebracht.

Moet het lidmaatschap betaald zijn om een eigenaarswijzing te laten uitvoeren? Het lidmaatschap dient niet noodzakelijk betaald te zijn om een eigenaarswijziging te laten doorvoeren. Voor leden is deze dienst wel gratis. Voor niet-leden kost een eigenaarswijziging € 28, excl. BTW.

Kan er een tweede BWP-paspoort afgeleverd worden voor een paard? Bij verlies van het paspoort kan een duplicaat aangevraagd worden. Dit onder volgende voorwaarden:– enkel de bij B.W.P. geregistreerde eigenaar van het betrokken paard/pony kan een duplicaat aanvragen;– de aanvraag moet schriftelijk gebeuren;– de duplicaatsonkosten moeten voldaan zijn.

Zodra aan deze voorwaarden voldaan is, volgt de controle. Voor paarden en pony’s die in België staan, gelast het secretariaat B.W.P. een afgevaardigde voor een onderzoek ter plaatse. Wanneer deze een gunstig advies verstrekt, wordt een duplicaat afgeleverd aan de aanvrager.

Betreft het een paard of een pony in het buitenland, dan gebeurt de controle aan de hand van volgende zaken die door de aanvrager aan het secretariaat bezorgd moeten worden:– foto’s van het betreffende paard;– een signalement, opgemaakt door een dierenarts;– een bewijs van de juistheid van de afstamming via het resultaat van een DNA of bloedonderzoek.

De duplicaatsonkosten zijn in ieder geval verworven, ook als uit het onderzoek blijkt dat er geen afgeleverd mag worden

Wat moet er gebeuren met het BWP-paspoort bij het overlijden van het paard/pony? Als het paspoort toekomt met de melding dat het paard is overleden, wordt het paspoort op het BWP secretariaat gehouden, tenzij op uitdrukkelijke vraag van de eigenaar. Als de eigenaar dit wenst, kan het origineel stamboekbewijs worden teruggestuurd. Na het inbrengen in de computer van het overlijden, zal het document dan afgestempeld worden met de mededeling “ DOCUMENT NIETIG, PAARD OVERLEDEN OP …. ”. Daarna gaat alles terug naar de eigenaar.

Deelname aan de keuring van de kandidaat dekhengsten

De keuring van de kandidaat dekhengsten verloopt in drie fasen.

Fase 1 Het diergeneeskundig onderzoek. Kandidaat dekhengsten moeten aangeboden worden in de Faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Gent. Wanneer de kandidaat een positief advies krijgt na afloop van het onderzoek mag hij aantreden op de tweede fase. Vanaf 1 april van het jaar voor de keuring kunnen de kandidaten aangeboden worden.

Fase 2 De kandidaat dekhengsten worden tijdens het derde weekend van januari voorgesteld voor de BWP-hengstenjury. De keuring verloopt over drie dagen.

Fase 3 Zadelproeven. Tijdens de derde week van maart moeten de kandidaat dekhengsten die werden aanvaard na de tweede fase hun zadelproeven afleggen. D.w.z. dat ze onder het zadel worden getoond in de drie basisgangen en dat ze onder het zadel een lijn met hindernissen moeten springen. Aan het einde van de derde fase wordt definitief beslist welke hengsten worden aanvaard voor de dekdienst.

Een uitgebreid reglement is te vinden op de website, onder de knop Over BWP – reglementen. Elk jaar verschijnt de speciaal daarvoor ontwikkelde website van de hengstenkeuring online begin oktober. Hierop vindt u alle info.

Het tijdschrift EquiTime

Hoe kan ik het tijdschrift ontvangen? Alle BWP-leden ontvangen automatisch het tijdschrift.

Ook als niet BWP-lid kan men EquiTime verkrijgen, d.m.v. een vrij abonnement (in 2020: € 59, excl. BTW).

Het abonnementsjaar gaat steeds van januari tot januari.

Eigenaarswijziging

Officieel Een officiële eigenaarswijziging is enkel mogelijk aan de hand van het originele stamboekdocument (paspoort) van het paard of de pony.

Voor paarden of pony’s met een paspoort moeten de gegevens ingevuld worden op de voorziene bladzijden. Op welke bladzijden dit zich bevindt, hangt af van de aard van het paspoort. Om de registratie te doen van een eigenaarswijziging, is het nodig om eerst de nodige gegevens in te vullen in de voorziene kolommen.

Het correct ingevulde paspoort dient dan verstuurd te worden aan het secretariaat B.W.P. Waversebaan 99 te 3050 Oud-Heverlee. Na ontvangst van het paspoort zal het secretariaat de wijziging registreren, de nodige stempels plaatsen en het aangepaste paspoort opsturen aan de nieuwe eigenaar.

Wat als de afstand doende eigenaar niet getekend heeft? Het belang ervan kan inderdaad genuanceerd worden, zeker voor de situaties waar de afstand doende eigenaar slechts één persoon betreft. Omwille van het principe dat het papier het paard volgt, komt het voor dat eigenaarswijzigingen uitgevoerd worden zonder handtekening. Dat geldt echter alleen in de gevallen waar het eigendom op naam staat van één enkel persoon. Bij meerdere eigenaars is deze eenvoudige procedure niet mogelijk. Dan is het noodzakelijk dat beide vorige eigenaars een duidelijk herkenbare handtekening hebben geplaatst. Enkel dan mag het secretariaat de wijziging doorvoeren.

Wat als de nieuwe eigenaar de papieren/het paspoort meegekregen heeft, maar de wijziging niet laat uitvoeren? Deze situatie bestaat niet alleen bij wijziging van eigenaar. Soms is een paard reeds een hele tijd overleden zonder dat dit gemeld werd via terugzending van het originele stamboekdocument. Ook deze paarden/blijven op naam staan van de eigenaar.

Maar inderdaad, er bestaat een tussenoplossing. Op eenvoudige vraag van de laatst bij ons gekende eigenaar, worden de paarden/pony’s van diens naam geschrapt, zonder dat de nieuwe eigenaar wordt toegewezen of de gewijzigde status wordt ingebracht.

Moet het lidmaatschap betaald zijn om een eigenaarswijzing te laten uitvoeren? Het lidmaatschap dient niet noodzakelijk betaald te zijn om een eigenaarswijziging te laten doorvoeren. Voor leden is deze dienst wel gratis. Voor niet-leden kost een eigenaarswijziging € 33,88.

Labels bij pony's

1. Het prestatielabel (p)

1.1. Algemeen

1.1.1. Welke Belgische Rijpony’s

Het P-label wordt toegekend aan de Belgische Rijpony’s die minstens vijf jaar zijn en die de vooropgestelde prestaties in de sport behaalden.

1.1.2. Opties

De te behalen prestaties zijn omschreven voor de optie dressuur en voor de optie springen.

1.1.3. Terugwerkende kracht

De toekenning van het P-label kan met terugwerkende kracht gebeuren, tot in het jaar waar de LRV resultaten in de computer ingebracht zijn.

1.1.4. Vermelding

Met een “P” wordt het behaald hebben van het label opgenomen in de computergegevens en aangeduid in het paspoort. Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens in de catalogen.

Voor de merries die het label behalen via de nakomelingen wordt dit aangeduid met “PF”.

1.2. Het behalen van het label:

1.2.1. Via de wedstrijden bestgaande Belgische Rijpony BRp

° Voorwaarden :

 • pony’s jonger dan 6 jaar : op vier- en vijfjarige leeftijd geselecteerd zijn en deelgenomen aan de vrije wedstrijd Bestgaande Rijpony te Mechelen.
 • pony’s van 6 jaar t.e.m. 12 jaar : in hetzelfde jaar provinciaal en nationaal bij de eerste helft zijn en met het samengestelde resultaat van dressuur en springen boven het gemiddelde scoren.

 

1.2.2. Via prestaties optie springen in LRV

° Voorwaarden :

– de pony’s moeten jonger zijn dan negen jaar;

– het P-label kan behaald worden door pony’s die deelnemen in volgende klassen : stokmaat A – Beginnelingen; stokmaat B – Licht, stokmaat C – Licht en Midden, stokmaat D – Licht en Midden.

– de eigenaar moet het label aanvragen aan het secretariaat BWP met opgave van de resultaten die in aanmerking komen.

° Te behalen resultaten :

De pony’s moeten in eenzelfde seizoen foutloos zijn in drie op mekaar volgende tornooien waaraan deelgenomen werd.

1.2.3. Via prestaties optie dressuur in LRV :

° Voorwaarden :

– De pony’s hebben tot de leeftijd van 9 jaar onder dezelfde ruiter twee tornooiseizoenen de kans tot het behalen van het label.

– Belgische Rijpony’s van stokmaat A, kunnen het P-label behalen in de dressuurklasse B2.B, C of D pony’s in de dressuurklasse L.

° Te behalen resultaten :

In vijf op mekaar volgende tornooien van een seizoen waaraan ze deelnemen bij de 30% besten van de ring zijn.

1.2.4. Via bijzondere prestaties op nationaal of internationaal niveau in dressuur of springen :

De bijzondere prestaties moeten opgestuurd worden aan het secretariaat BWP. De Nationale commissie voor de Belgische Rijpony beslist over de toekenning.

1.2.5. Via prestaties behaald door de nakomelingen :

Merries die minimum twee nakomelingen hebben die voldoen aan de normen vastgelegd voor de wedstrijden Bestgaande Belgische Rijpony, voor LRV of die erkende bijzondere internationale prestaties hebben, kunnen het label krijgen.

De eigenaar dient de aanvraag te richten aan het secretariaat BWP.

2. Het exterierlabel (E)

2.1. Algemeen

Met een “E” wordt het behaald hebben van het label opgenomen in de computergegevens en aangeduid in het paspoort. Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de catalogen.

Voor de merries die het label behalen via de nakomelingen wordt dit aangeduid met “EF”.

2.2. Het behalen van het label door de merries

Het E-label wordt toegekend aan de merries

die: – voor de leeftijd van acht jaar twee keer op de gewestelijke en twee keer op de nationale prijskamp een aanduiding gekregen hebben.

Of:

Acht jaar en ouder zijn en in hetzelfde jaar een aanduiding krijgen op de gewestelijke en nationale prijskamp.

Of:

Twee nakomelingen hebben die het E-label behaald hebben.

– Geregistreerd zijn in het stamboek van de Belgische Rijpony, waarbij in de twee eerste generaties voorouders enkel het type “pony” mag voorkomen.

– Op de nationale prijskamp wordt E-label

toegekend bij een score van min 72/100.

Er mag op geen van de 5 onderdelen

minder dan 14/20 behaald worden.

 

2.3. Het behalen van het label door de dekhengsten

Hengsten die goedgekeurd worden als dekhengst krijgen het E-label.

3. Het elitepredikaat

Merries behalen het elitepredikaat indien ze zelf het E- en P-label behaald hebben en minstens twee nakomelingen hebben die het E of het P label hebben of indien ze het EF en het PF label hebben.

Met “Elite” wordt het behaald hebben van het label opgenomen in de computergegevens en aangeduid in het paspoort. Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de catalogen.

4. Het elitelabel

4.1. Bij de veulens

Ponyveulens die tijdens het Nationaal BWP-kampioenschap voor eliteveulens een score van minimaal 80% behalen met op geen enkel onderdeel minder dan 80% zijn eliteveulen.

Het behaald hebben van het label wordt aangeduid in het paspoort.

4.2. Voor de dekhengsten

° Een palmares hebben op nationale en  internationale parcoursen van min. 1.20m of op internationale dressuurwedstrijden (Preliminary competition, Team competition, Individual competition ).

° Op LRV niveau moeten de dekhengsten gedurende 5 opeenvolgende jaren tweemaal bij de 20% besten geplaatst zijn op het Nationaal Ponytornooi in de hoogste springklasse afhankelijk van de stokmaat.

Fokdoel BWP en BRp

Het fokdoel van de BWP paarden optie springen :

Gezonde paarden fokken met een correct en functioneel exterieur en met goede tact en regelmaat in de bewegingen die op het allerhoogste springniveau kunnen presteren.

 

Bouw :

Het BWP springpaard staat goed in het rechthoekmodel ( evenredige verhoudingen )

en is rijtypisch gebouwd. De ideale maat schommelt tussen 1m65 – 1m75.

Het hoofd is aansprekend met intelligente ogen. De hals is lang, voldoende opgericht en goed bespierd. De schouder moet voldoende lang zijn en schuin gelegen. De schoft is goed ontwikkeld. De rug heeft voldoende draagkracht, is voldoende soepel en niet te lang. De lendenen zijn goed gevormd en aangesloten. Het kruis moet licht hellend en voldoende lang zijn.

Het BWP springpaard beschikt over voldoende bespiering en voldoende massa en moet voldoende sterk zijn in het middenstuk. In de achterhand moet het BWP  springpaard langgespierd zijn.

 

Bewegingen :

De stap en draf moeten voldoende ruim, correct en soepel zijn en met evenwicht, goede tact en

afdruk.

De galop is ruim en evenwichtig, gesprongen en niet te vlak en krachtig vanuit een onderkomende achterhand.

De bewegingen moeten soepel door het lichaam vloeien.

 

Beenwerk :

Het beenwerk moet voldoende ontwikkeld zijn, met bot in verhouding tot de bespiering. Het

beenwerk moet droog en correct gesteld zijn.

De gewrichten en hoeven moeten voldoende ontwikkeld zijn en in verhouding tot het beenwerk.

 

Springkwaliteiten :

Het BWP springpaard heeft een goede instelling bij het springen en is goed berijdbaar, intelligent en voorzichtig.

Het heeft goede reflexen, afdruk en beentechniek ( voor en achter ) op de sprong. Hij heeft een goed lichaamsgebruik  en  beschikt over veel vermogen.

 

Het fokdoel van de Belgische rijpony :

 

Binnen het beeld van een sterk geëvolueerde ponyfokkerij kiest de nationale ponycommissie BRp ervoor om het fokdoel van de Belgische rijpony te verfijnen. Ze stelt dat de pony van de toekomst nog steeds moet beantwoorden aan het fokdoel zoals dat in 1998 is opgesteld maar dat de fokkers ertoe moeten gebracht worden om een meer sportgerichte pony te gaan fokken.

Dit kan, zoals dat in het verleden al gebeurde, door het gebruik van de sterk presterende BRp-ponyhengsten, de inbreng van buitenlandse ponyhengsten maar dit kan ook via de inbreng van paardenbloed in de ponyfokkerij. De ponyfokker kiest zelf de voor hem meest ideale formule.

De exterieurjury’s zullen erover waken dat het typische beeld van de sportpony behouden blijft. In hun jurering tijdens de prijskampen zullen ze de speerpunten in hun beoordeling laten doorwegen, met de nadruk op een goed, werkwillig karakter, een soepel bewegende pony en een sportief model.

Indeling in twee maatklassen :

– kleine maat : van 110 cm tot 132 cm

– grote maat : van 132 cm tot 149 cm

Bouw :

De BRp-pony staat goed in het rechthoekmodel (evenredige verhoudingen) en is rijtypisch gebouwd. De pony’s worden in functie van hun stokmaat onderverdeeld in twee maatklassen :

– kleine maat : van 110 cm tot 132 cm

– grote maat : van 132 cm tot 149 cm.

Het hoofd is aansprekend met intelligente ogen. De hals is lang, voldoende opgericht en goed bespierd. De schouder moet voldoende lang zijn en schuin gelegen. De schoft is goed ontwikkeld. De rug heeft voldoende draagkracht, is voldoende soepel en niet te lang. De lendenen zijn goed gevormd en aangesloten. Het kruis moet licht hellend en voldoende lang zijn.

De BRp-pony beschikt over voldoende bespiering en voldoende massa en moet voldoende sterk zijn in het middenstuk. In de achterhand moet de pony langgespierd zijn.

 

Bewegingen :

De stap en draf moeten voldoende ruim, correct en soepel zijn en met evenwicht, goede tact en

afdruk.

De galop is ruim en evenwichtig, gesprongen en niet te vlak en krachtig vanuit een onderkomende achterhand.

De bewegingen moeten soepel door het lichaam vloeien.

 

Beenwerk :

Het beenwerk moet voldoende ontwikkeld zijn, met bot in verhouding tot de bespiering. Het

beenwerk moet droog en correct gesteld zijn.

De gewrichten en hoeven moeten voldoende ontwikkeld zijn en in verhouding tot het beenwerk.

 

De sportaanleg

De BRp-pony heeft een goede instelling bij het springen en is intelligent en voorzichtig.

Hij heeft goede reflexen, afdruk en beentechniek (voor en achter) op de sprong. Hij heeft een goed lichaamsgebruik  en  beschikt over veel vermogen.Als all-round pony beschikt hij over voldoende ruimte in de beweging om ook als dressuurpony ingezet te kunnen worden.