Vereniging

Het idee voor een jongerenwerking ontstond 25 jaar geleden in Duitsland, meer bepaald bij het Hannoveraanse stamboek. Dr. Ludwig Christmann vond dat de tijd rijp was om de jeugd nauwer te betrekken bij het fokkerijgebeuren. Zijn idee werd goed onthaald en in geen tijd ontstonden in alle gewesten van de Duitse stamboeken verenigingen voor jonge fokkers. Zo’n 17 jaar geleden werd er gestart met een nationale wedstrijd in Duitsland. In 2001 was het tijd voor een eerste internationaal kampioenschap in Verden (Hannover), in het kader van het Europees Kampioenschap Dressuur. Behalve 12 Duitse teams waren ook BWP, KWPN, Polen en Denemarken van de partij.

BWP kreeg de smaak te pakken en organiseerde in 2003 zelf de tweede editie van de internationale wedstrijd, ditmaal met erkenning van de World Breeding Federation for Sporthorses. Het EK LRV in Minderhout was de gedroomde locatie voor het gebeuren. In Minderhout trad voor het eerst een niet-Europees team aan, namelijk het Canadian Warmblood. Hiermee werd de wereldwijde interesse van jonge fokkers bezegeld.

De drijfveer achter de internationale wedstrijden voor jonge fokkers, thans Wereldkampioenschappen, is jonge fokkers bij elkaar brengen over grenzen, stamboeken en talen heen. De jongeren moeten zich bewijzen in verschillende disciplines, maar het hoofddoel is samen tijd doorbrengen, nieuwe vrienden maken en contacten leggen. Door de jaren heen, zijn er op deze manier al heel wat contacten gelegd!

Sinds 2009 is het werk rond de jonge fokkers internationaal georganiseerd. Inken Gräfin von Platen-Hallermund (Duitsland) werd aangeduid als voorzitter, Norman Storey (Ierland) als ondervoorzitter en Celia Clarke (Groot-Britannië) als secretaris. Tweejaarlijks, tijdens het Wereldkampioenschap voor jonge fokkers, wordt er een algemene vergadering gehouden waar een afgevaardigde van elk
stamboek aanwezig is.

BWP heeft met haar jongerenwerking ook al een hele weg afgelegd. Vanaf 2001 werden de verschillende gewesten aangemoedigd om zoveel mogelijk jongeren bij hun werking te betrekken. Jongeren werden opgenomen in de besturen en betrokken bij de organisatie van de prijskamp en andere wedstrijden. Hier en daar werden er ook activiteiten op touw gezet specifiek voor jongeren. Tweejaarlijks werd er vanuit BWP Nationaal het initiatief genomen om de deelname aan het WK voor te bereiden en te organiseren.

In 2012 werd hier verandering in gebracht. Behalve het initiatief in de gewesten werd de werking rond jonge fokkers ook op nationaal niveau gestructureerd. Er werd een werkgroep opgericht, waarin elke BWP-provincie haar afgevaardigde heeft. Daarin worden voorstellen geformuleerd en projecten uitgewerkt. Onder meer de naamswijziging naar ‘Jong BWP’ en deze website zijn daar het resultaat van!