Vereniging

BWP geschiedenis
Het Belgisch Warmbloedpaard is uniek in Europa. Het stamboek is geboren uit de Landelijke Ruiterij die in 1937 in Boezinge werd gesticht door kanunnik De Mey. Toen al stelde men vast dat er een behoefte was om een geschikt sportpaard te fokken voor de landelijke ruiters. Het stamboek werd pas 20 jaar later, in 1955 opgericht onder de naam vzw Nationale Fokvereniging van het Landbouwrijpaard.

Voordien werden de eerste tornooien gereden met gewone trekpaarden omdat het in België tot 1954 verboden was om landbouwrijpaarden te fokken waarmee ook in het weekend werd gereden. Door het opdoeken van het verbod werd de weg vrijgemaakt voor een echt recreatiepaard. De naam landbouwrijpaard verdween en werd vervangen door Belgisch Warmbloed Paard. Vandaag wereldwijd gekend als BWP.

De eerste BWP-fokkers moesten van nul beginnen, er was geen traditie in het fokken van een typisch warmbloed rijpaard en misschien ligt hierin ook de sleutel van het grote succes van BWP. Over de grenzen heen werd immers gezocht naar de beste genen om tot een superieur sportpaard te komen. Men probeerde het in Gelderland, daarna in Normandië en Hannover. Uit Hannover haalden de gebroeders Deuss eerst Flügel, later Lugano. Marcel Van Dijck importeerde de 3-jarige Holsteiner-hengst Codex. Deze smeltkroes van de belangrijkste Europese bloedlijnen met een bestand van amper een paar 1000 fokmerries staat nu al decennia lang garant voor paarden waar ruiters van dromen. In het bestaan van de World Breeding Federation for Sporthorses was BWP nooit weg te denken uit de eerste gelederen van het klassement. Uit de BWP-lijnen zijn veel wereldpaarden geboren die de faam van het Belgische Warmbloed Paard steeds weer hebben bevestigd op de grootste internationale tornooien. Ook lang na hun competitieleven blijven deze toppers hun genen doorgeven aan nieuwe generaties BWP’ers.

Hoewel het Belgisch Warmbloed Paard het kleinste is van de grote stamboeken staat BWP in het klassement van de stamboeken bij de top 5 van de wereld. BWP-paarden vind je in alle disciplines van de paardensport. Vooral de eigen en door BWP goedgekeurde hengsten doen het uitzonderlijk goed op de internationale sportscène. In de springdiscipline overtreffen de BWP-dekhengsten in de topsport de vaderdieren van alle andere stamboeken.

BWP Structuur
De basis wordt gevormd door de 21 gewesten, in hoofdzaak verdeeld over de vijf Vlaamse provincies, maar ook in Wallonië actief.Elk gewest wordt bestuurd door een Gewestbestuur. Hierin zetelen de merriehouders die in het gewest actief zijn en om de zes jaar verkozen worden door de algemene ledenvergadering van dit gewest.

Uit de gewestbesturen worden de leden afgevaardigd naar de Algemene vergadering. Deze nationale vergadering kan gezien worden als het “Parlement” van het BWP.  De afgevaardigden voor het Provinciaal bestuur en voor de Raad van bestuur (nationaal) worden eveneens uit de gewestbesturen voor gedragen.

Het provinciaal bestuur vaardigt ook een vertegenwoordiger af voor de drie commissies:
De Promotiecommissie (belast met de promotie en de organisatie)
De Stamboekcommissie (belast met foktechnische zaken)
De Ponycommissie (belast met onderwerpen van de ponyfokkerij)

Voor de dagelijkse leiding van het BWP is er een Dagelijks Bestuur opgericht.