Welkom

Het gewest BWP Moerbeke-Waas is ontstaan onder de naam N.F.L.R. Nationale Fokkers Landbouw Rijpaarden met als eerste prijskamp in 1963 met 31 paarden in de Damstraat. Het eerste bestuur en vergadering was op donderdag 16/02/1967 om 14u30 in de katholieke kring van Moerbeke-Waas. Deze eerste vergadering is begonnen met het welkomswoord door August Plaschaert, voorafgegaan door het gebed. Er waren 14 fokkers aanwezig: Frans Zaman uit Stekene, Kamiel De Witte uit Klein-Sinaai, Albert Van Hecke uit Zeveneken, Charles De Clerq uit Lochristi, Leo De Plukker uit Sinaai, Victor Thijs uit Wachtebeke, Herman Tollenaere uit Moerbeke-Waas, Maurits Hack uit Eksaarde, Roger Van De Vijver uit Zeveneken, Alois Vervaet uit Moerbeke, Alois Dieleman uit Moerbeke, Hilaire Cerpentier uit Moerbeke en August Smet uit Waasmunster, alsmede de heren: Kanunik De Mey, Veearts Thijskens, opziener O.D., A. Boon en A. Raymackers.
Kanunik De Mey heeft een historisch overzicht van de prijskampen landbouwrijpaarden te Moerbeke-Waas:

- In 1963 waren er 31 paarden
- In 1964 waren er 37 paarden
- In 1965 waren er 42 paarden
- In 1966 waren er 50 paarden

Dit werd gevolgd door een dankwoord aan de heer A. Plaschaert, die aan de basis ligt van het tot stand komen van de prijskamp in Moerbeke.
Dhr. Thijskens behandelt vervolgens het beoogde herstructurering van de N.F.L.R. Aan de grondslag van deze werking zal in de toekomst het gewest liggen. Elk gewest duid een bestuur aan, dat zorgt voor de activering van de fokkerij en de samenhangende activiteiten. Het gewestbestuur wordt gekozen door de fokkers, voor een duur van 4 jaar. Om de 2 jaar is de helft van het bestuur te herkiezen en de ontslagnemende bestuursleden zijn herkiesbaar. De gekozen bestuursleden duiden een voorzitter en secretaris aan. Ieder bestuurslid of afgevaardigde moet in het bezit zijn van een merrie, waarmee gefokt word en mogen geen hengstenhouder zijn. Dit is het ontstaan van het gewestbestuur Moerbeke-Waas. Hoe het bestuur er vele jaren later uitziet, kan men bekijken op de website bij contact.

Samenvatting prijskampen:
In 1963 in de Damstraat te Moerbeke
Van 1964 tot 1968 op de weide van het Hospice
In 1969 op de markt van Moerbeke
Van 1970 tot 1974 aan kasteel Lippens op de Lindeplaats
Van 1975 tot 2009  in de Drongendreef in Moerbeke
vanaf 2010 op het oefenterrein  LRV Moerbeke Pereboomsesteenweg


Samenvatting aantal leden:
In 1963 ?
In 1966 zijn er 83 leden
In 1972 zijn er 159 leden
In 1977 zijn er 217 leden
In 1980 zijn er 248 leden
In 2008 zijn er 275 leden